Digitaliseringsrundskrivet for 2024 er sendt ut

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har sendt ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Rundskrivet er et viktig verktøy for samordnet digitalisering i offentlig sektor.

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Rundskrivet erstatter rundskriv H-9/22, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut. Det er kun gjort mindre endringer i rundskrivet sammenlignet med forrige versjon.