Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte klima med Carlifornias guvernør

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Californias guvernør Jerry Brown i New York. Hovedtemaer for samtalen var muligheten for et tettere klimasamarbeid mellom Norge og California, med særlig vekt på å redusere klimagassutslipp fra avskoging og kortlevde klimadrivere, grønn skipsfart og lavutslippskjøretøy.

Guvernør Brown har de siste årene markert seg som en betydelig internasjonal klimaambassadør, og har tatt initiativ til at 21 delstater i ni land forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp med 80-95% innen 2050, sammenlignet med nivået i 1990.

Brown har også tatt initiativ til en elbilallianse hvor delstater og land med en ambisiøs elbilpolitikk sammen kan skape momentum i salget av ladbare biler. Norge er invitert med i samarbeidet, og guvernøren har spesielt merket seg det store antallet elbiler i Norge.

California vil også redusere sine klimagassutslipp gjennom redusert avskoging både i egen delstat og internasjonalt. I samtalen med Solberg var guvernøren spesielt opptatt av Norges internasjonale klima- og skoginitiativ og dette initiativets arbeid med å redusere utslipp.

- Norge har til nå stått for en stor andel av den internasjonale finansieringen av skogbevaring. Vi har interesse av at det kommer andre finansieringskilder inn i bildet, sa statsminister Solberg etter møtet.

California er godt i gang med det grønne skiftet. California har siden 2012 hatt et kvotehandelssystem som nå dekker om lag 85% av delstatens klimagassutslipp. Den amerikanske delstaten California har verdens 7. største økonomi og mange ser delstaten som et internasjonalt forbilde innen klima.

Til toppen