Diskuterte små og mellomstore bedrifter på Malta

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) diskuterte små og mellomstore bedrifter i vekstfasen i et møte om EUs næringspolitikk i Valletta.

- Bedrifter som ønsker å vokse seg større trenger kapital, kompetent arbeidskraft og tilgang på internasjonale markeder, sier han. 

Under møtet i Valletta 6. april orienterte Carlos Moedas, kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon, om hva Europakommisjonen gjør for å gi bedrifter i EØS bedre tilgang til risikokapital eller såkalt venture capital.

 

Det er et problem at risikokapitalfond i Europa er for små til å dekke bedriftenes behov når de skal utvide virksomheten sin. Kommisjonen vil legge til rette for å kombinere kapital fra flere mindre risikokapitalfond i EØS, for bedre å dekke behovet i markedet.

EU satser rundt 3 milliarder euro på å styrke innovasjon gjennom verdens største forskningsprogram, Horisont 2020. Dette omfatter egenkapital, lån og garantier, rettet både mot store prosjekter og unge innovative bedrifter. Norske bedrifter har tilgang på ordningene i Horisont 2020. Og regjeringen er opptatt av at flere norske bedrifter deltar i Horisont 2020.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere ulike problemstillinger knyttet til næringslivets tilgang til kapital. Utvalget har frist til 1. mars 2018 med å levere sin rapport. 

Til toppen