Historisk arkiv

Skal vurdere bedriftenes tilgang på kapital

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Er tilgangen på kapital god nok, og er det forskjeller på tvers av bransjer og regioner? Dette er blant spørsmålene et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på.

- I en tid med mange og raske endringer i norsk økonomi er det særlig viktig med god evne til omstilling og innovasjon. Da må kapitalmarkedet virke godt, slik at gode og lønnsomme prosjekter får finansiering, sier næringsminister Monica Mæland.

Tiltak i industrimeldingen

Ekspertutvalget ble varslet i industrimeldingen, som ble lagt frem på fredag.

- Kapital er en forutsetning for nye investeringer, videreutvikling av næringslivet og fremveksten av nye arbeidsplasser. Tilgangen på kapital påvirkes av mange faktorer. For å kunne lage enda bedre rammebetingelser, trenger vi mer kunnskap, sier Mæland.

Ekspertutvalget skal blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom de som søker kapital og de som ønsker å investere sin kapital. Utvalget skal også vurdere om det er spesielle utfordringer med kapitaltilgangen i enkelte deler av landet, innenfor enkelte bransjer eller for bedrifter i ulike faser.

Næringsliv og akademia

Det er førsteamanuensis Aksel Mjøs som skal lede arbeidet.

- Det blir en spennende, men krevende oppgave å lede dette utvalget. Utvalgets arbeid vil berøre svært sentrale problemstillinger, der finansforståelse kan få samfunnsmessig betydning. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Mjøs.

Mjøs er førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole og styreleder i Kavlifondet.

Utvalget består av ni personer med ulik relevant og faglig kompetanse. De har bakgrunn fra både næringslivet og akademia, og fra ulike deler av landet. Det legges ikke opp til at næringslivets organisasjoner deltar direkte i utvalget. De vil bli involvert på annet vis.

Mars neste år

Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet, med deltakelse fra andre relevante aktører. Utvalget har frist til 1. mars 2018 med å levere innstillingen sin.

Mandatet finner du her: Mandat og sammensetning av utvalget (L)(2024693).docx

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy (utvalgsleder).
  • Partner Harald Ellefsen, Trondheim.
  • Konsernsjef John Giverholt, Oslo.
  • Partner Maria Helsengreen, Bergen.
  • Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo.
  • Styreleder Mai Lill Ibsen, Oslo.
  • Førsteamanuensis Jøril Mæland, Bergen.
  • Styreleder Tina Steinsvik Sund, Trondheim.
  • Partner Tellef Thorleifsson, Oslo.