Historisk arkiv

Ny utredning om næringslivets tilgang til kapital

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det er potensial for forbedringer i kapitalmarkedet, blant annet i koblingen mellom gründerne og investorer, ifølge en ny rapport.

– Bedrifter over hele landet, i alle bransjer og i alle faser trenger tilgang til lån og investeringer. Denne utredningen gir oss et godt grunnlag for å vurdere hvordan kapitalmarkedet fungerer, og om det kan eller bør fungere enda bedre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget
Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget Foto: Håkon Jacobsen

Som en oppfølging av industrimeldingen ba regjeringen i fjor et ekspertutvalg vurdere bedriftenes tilgang til kapital. Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen.

- En forutsetning for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, er at det er attraktivt å drive og utvikle næringsvirksomhet i Norge. Det er viktig at vi legger til rette for omstilling og utvikling av næringslivet. Samtidig må vi bidra til at nye og lovende bedrifter kan vokse frem. Et velfungerende kapitalmarked er en viktig del av dette, sier næringsministeren. 

Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget
Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget Foto: Håkon Jacobsen

Får norske virksomheter den kapitalen de trenger for å vokse og utvikle seg? Får de lån, når de heller skulle hatt langsiktige investorer? Er eierne gode nok til å utvikle bedriftene? Er de offentlige virkemidlene for oppstart- og vekstbedrifter treffende? Hvordan må kapitalmarkedet endre seg for å bidra i omstillingen av næringslivet? Dette er noen av spørsmålene som utvalget har vært opptatt av.

Utvalgets hovedbudskap er at det norske kapitalmarkedet i hovedsak fungerer godt. De aller fleste lønnsomme bedrifter, eller bedrifter som forventes å bli lønnsomme, får tilgang til finansiering til en pris som reflekterer risikoen. Utvalget foreslår likevel tiltak som kan gjøre markedet bedre, blant annet når det gjelder koblingen mellom gründere og investorer. Hvor god koblinger er, avhenger av informasjon og hvor enkelt de finner frem til hverandre.

 Utvalget har vært ledet av Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole og styreleder for Kavlifondet. I tillegg besto utvalget av 8 medlemmer med god innsikt og lang erfaring fra ulike roller i kapitalmarkedet.

 Regjeringen skal nå gå igjennom utvalgets rapport og anbefalinger

 

Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget
Fra presentasjonen av Kapitaltilgangsutvalget Foto: Håkon Jacobsen