Historisk arkiv

Bra nok finansiering til de gode bedriftene?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan kan regjeringen bidra til at lønnsomme bedrifter som trenger kapital, får det? Nå skal reaksjonene på kapitaltilgangsutvalgets rapport diskuteres i en egen konferanse.

Norges Handelshøyskole (NHH) og Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til høringskonferanse om kapitaltilgangsutvalgets rapport «Kapital i omstillingens tid»i Bergen. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og NHH-rektor Øystein Thøgersen åpner moroa.

- En forutsetning for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, er at det er attraktivt å drive og utvikle næringsvirksomhet i Norge. Konferansen er en flott anledning til å diskutere synspunktene som har kommet frem i høringsrunden og forslagene fra utvalget. Jeg ser frem til å lytte og lære, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Det er ikke alle bedrifter som bør få tilgang til kapital. Men næringslivet generelt og bedrifter som er eller ventes å bli lønnsomme, bør ha god nok tilgang på finansiering, sier Røe Isaksen.   

Regjeringen satte ned kapitaltilgangsutvalget for å utrede om kapitalmarkedet i Norge fungerer godt og om næringslivets tilgang til kapital er bra nok. Utredningen har vært på høring frem til 1. juli. Det har kommet inn mange høringssvar. 

 

Meld deg på og les mer om programmet på NHHs nettsider.
Les kapitaltilgangsutvalgets rapport her
Les høringsuttalelsene her

 

Presseinvitasjon

Hva: Høringskonferanse om kapitaltilgangsutvalgets rapport.

Når: Klokka 10.00-15.00

Hvor: Norges handelshøyskole, Bergen.
Påmelding (presse): 
media@nfd.dep.no

Påmelding (alle andre): NHHs nettsider