NOU 2018: 5

Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital

Kapitaltilgangsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017 for å blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom dem som søker kapital og dem som ønsker å investere sin kapital, legger med dette frem sin utredning. Utredningen inneholder vurderinger av ulike problemstillinger knyttet til kapitalmarkedet, samt anbefalinger for å effektivisere dette.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: