NOU 2018: 5

Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 1. mars 2018

Aksel Mjøs, leder

Harald Ellefsen

John Giverholt

Maria Borch Helsengreen

Torbjørn Hægeland

Mai-Lill Ibsen

Jøril Mæland

Tina Steinsvik Sund

Tellef Thorleifsson

Camilla Bretteville Froyn, sekretariatsleder

Hans Henrik Bull

Helene Edwardsen

Carl Gjersem

Magnus Sandvik Gyllensten

Ole-Jakob Lillestøl

Randi Næs

Ingeborg Reiersgård

Anneli Solberg

Haakon Solheim

Til dokumentets forside