Disse innspillene skal gi bedre kvalitet i høyere utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Før sommeren ba kunnskapsministeren universiteter og høyskoler om å komme med eksempler på utdanningstilbud de mener har særlig god kvalitet eller gode resultater. Her kan du se hvilke studier institusjonene meldte inn, og hvordan de mener kvaliteten i høyere utdanning kan bli bedre.

Både høyskoler, universiteter og andre institusjoner og organisasjoner har kommet med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

I tillegg til spørsmålet om vellykkede studier, kunne institusjonene blant annet svare på hvilke utfordringer styrene har i arbeidet med å fremme kvalitet i utdanningen, og hvordan styret følger opp at fagmiljøet har høye ambisjoner på studentenes vegne.

Målet med meldingen er blant annet å utvikle en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning.

Se innspillene.