Distrikts- og digitaliseringsministeren inviterer til innspillsmøte om strategien Digital hele livet

Sted: Digitalt

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer offentlige, frivillige og private aktører til innspillsmøte om strategien Digital hele livet.