Næringsministerens innlegg på DNB Konferansen 2024

                                                                                            *Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Det er med et mørkt bakteppe vi har tatt fatt på 2024.

Den geopolitiske situasjonen, med krig og konflikt både i Ukraina og i Midtøsten, preger oss sterkt.

Inflasjon og renteoppgang påvirker hverdagen både for bedrifter og privatpersoner.

Og samtidig skal vi gjennom en gigantisk, grønn omstilling. Som virkelig haster!

Med andre ord må vi forholde oss til en verden preget av mer uro og usikkerhet enn på lenge.

Så er det heldigvis slik at Norge har mange sterke kort på hånden.

Det går fortsatt godt i norsk økonomi.

Fastlandsbedriftenes investeringer var i fjor på det høyeste nivået som noensinne er målt siden målingene startet i 1970.

De to siste årene har norsk fastlandseksport økt nesten 30 prosent.

Den har aldri vært høyere enn nå.

Fremover venter vi fortsatt økt sysselsetting, og at andelen sysselsatte i befolkningen holder seg høy.

Vi forventer også at arbeidsledigheten forblir lav, selv om den er ventet å komme noe opp fra dagens svært lave nivå.

Og det er gode utsikter til at prisstigningen etter hvert kan komme ned.

Med andre ord står vi sterkt rustet til å gripe mulighetene i det grønne skiftet.

Så er det sånn at det er Bedrifts-Norge som skal være lokomotivet for grønn verdiskaping i årene fremover.

Vår jobb som politikere er å bidra til at næringslivet lykkes på veien til en bærekraftig fremtid.

*

Som en liten åpen økonomi, er Norge særlig avhengig av internasjonal handel.

I en urolig verden blir viktigheten av nære handelspartnere større enn noen gang.

Geopolitisk ser vi at stormaktsrivalisering og sikkerhetspolitiske spenninger tiltar i styrke.

Utfordringen fremover blir å finne den rette balansen mellom å bevare den åpne og regelbaserte handelen, samtidig som sikkerheten ivaretas og sårbarheten reduseres.

Samtidig skal vi gjennom en grønn omstilling som også har geopolitiske dimensjoner.

I lys av dette har jeg tatt initiativ til en stortingsmelding om handel og grønn globalisering, hvor vi skal tydeliggjøre hvordan Norges handelspolitiske prioriteringer kan bidra til grønn omstilling i Norge og globalt.

Dette blir et viktig arbeid, og jeg ser frem til å fortsette diskusjonen, og få innspill til hvordan vi best kan håndtere utfordringene og mulighetene som følger av utviklingen vi ser rundt oss.

*

I dagens situasjon har det også vært viktig for meg å bygge tettere relasjoner til våre nærmeste handelspartnere.

Her kommer EØS-avtalen og forholdet til EU inn som en svært viktig grunnplanke.

I april i fjor signerte vi en grønn allianse med EU, og i løpet av vinteren signerer vi et industripartnerskap om råvarer og batterier som del av den grønne alliansen.

Senest i forrige uke var jeg i Paris for å signere et grønt strategisk industripartnerskap med Frankrike.

Vi har også signert industripartnerskap med Tyskland.

Vi har inngått en felleserklæring med Japan om det grønne skiftet, og vi arbeider for å styrke samarbeidet med USA og de nordiske landene.

Og vi jobber også med å få på plass et industripartnerskap med Storbritannia.

Industripartnerskapene skal fremme norsk næringsliv og styrke samarbeid med våre handelspartnere på områder som er avgjørende for det grønne skiftet.

Her ligger det store muligheter for norsk næringsliv.

*

Folkens, for å skape grønn vekst og utvikle bærekraftige løsninger, trenger vi erfaring og kompetanse – og det har vi plenty av i norsk næringsliv!

Vi trenger pågangsmot og optimisme, det vet jeg også vi har mye av, etter å ha møtt bedriftsledere, ansatte og tillitsvalgte rundt om i hele landet!  

Vi trenger et velfungerende kapitalmarked, og investorer som tør å satse!

Og de vet jeg det finnes mange av.

Og vi trenger gode ideer!

Gründermiljøene i Norge er mange og sterke!

Og jeg vil bidra til at vilkårene for norske gründere blir enda bedre.

Derfor vil vi legge frem en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter.

Den blir den aller første i sitt slag. 

Jeg ønsker alle innspill til arbeidet med gründermeldingen velkommen, slik at vi i fellesskap skal gjøre Norge til et av verdens beste land å starte bedrift i.

*

Kjære alle sammen.

Fra vårt langstrakte og tidvis både forblåste og nedsnødde land her i nord, har vi veldig gode forutsetninger for å skape lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i det grønne skiftet.

Gang på gang har norske bedrifter bevist at de er blant de beste i klassen på omstilling.

Det er en egenskap som aldri går av moten.

Og nå trenger vi omstillingskraften i norsk næringsliv mer enn noen gang.

For å lykkes må vi jobbe sammen, på tvers av næringer, på tvers av offentlig og privat sektor, på tvers av både landsdeler og landegrenser.  

Takk for meg!

*