E-post om kjernejournal til alle innbyggere

Innbyggere som nå har fått opprettet en kjernejournal, vil motta en e-post. De første som vil motta en slik e-post, er innbyggerne som tilhører helseregion Vest.

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til. 1. mars ble den automatisk opprettet for alle med folkeregistrert adresse i kommuner i helseregion Vest, dersom de ikke har reservert seg. Innbyggerne som tilhører helseregion Vest vil nå få en e-post med informasjon.

- Dette er ett av flere tiltak som skal bidra til  at innbyggerne  skal få vite  om at de har fått en kjernejournal, at de selv kan legge inn opplysninger og at det er mulig å reservere seg. Det er også viktig at helsepersonell  er forberedt på spørsmål fra sine pasienter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Framover vil flere innbyggere automatisk motta en e-post om kjernejournal i takt med at ordningen innføres over hele landet. Neste skritt er full utbredelse av  kjernejournal i helseregion  Midt-Norge. De andre regionene kommer etter fra høsten av.

Helsedirektoratet bruker e-postadressen som er registrert i DIFIs kontaktregister (Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon) når de sender ut e-post til innbyggerne. De som ikke har e-postadresse registrert i dette registereret vil ikke motta e-post fra Helsedirektoratet.

– Kjernejournal er et viktig verktøy for å bedre pasientsikkerheten. Dette vil gi oss en trygghet om at de viktigste helseopplysningene våre raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det. Dette er særlig nyttig i akutte situasjoner hvor kjernejournal bidrar til å redde liv, sier Høie.

Les mer om kjernejournal:

Til toppen