Tilbyr styrkebidrag til NATO-operasjon i 2018

Regjeringen tilbyr et styrkebidrag fra Hæren på inntil 50 personer til NATOs forsterkede nærvær i Litauen i første halvår av 2018.

Øvelse Iron Wolf i Litauen 2017
Fra Øvelse Iron Wolf i Litauen 2017 Foto: Aleksander Hage, Forsvaret.

Styrken vil være en oppklaringsenhet fra Hæren, som vil bli satt inn i NATOs forsterkede fremskutte nærvær (Enhanced Forward Presence – eFP) i Litauen.

 - Økt operativ evne og alliert samhold er avgjørende for alliert og norsk sikkerhet. Vi vil bidra til å videreføre arbeidet med å styrke NATO, både som politisk og militær allianse. Vi ønsker å videreføre det tette og gode hær-samarbeidet med særlig Tyskland og Nederland, og vil derfor også i 2018 velge å være i Litauen sammen dem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge stiller i 2017 med en mekanisert kompanistridsgruppe på om lag 200 personer som vil være i Litauen i seks måneder.

-  Konseptet er en del av NATOs brede tilnærming for å styrke alliansens evne til å avskrekke konflikt og forsvare allierte. NATO må tilpasse seg nye sikkerhetsutfordringer og trygge alle medlemslandene. Det er viktig for oss å være med på de beroligende tiltakene som våre allierte ønsket seg i øst, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-bidrar-til-alliert-sikkerhet-i-ost/id2507662/

Fakta om eFP:

NATOs konsept for forsterket fremskutt nærvær, eFP, med multinasjonale rotasjonsstyrker ble vedtatt av NATOs toppmøte i Warszawa 2016.

NATO har etablert en mekanisert bataljonsstridsgruppe på omkring 1000 personer i hver av de tre baltiske landene og Polen. Ledelsen ivaretas av et multinasjonalt divisjonshovedkvarter i Polen. Fire land har påtatt seg å være rammeverksnasjoner for hver sin bataljonsstridsgruppe, hhv. USA for Polen, Storbritannia for Estland, Tyskland for Litauen og Canada for Latvia. I tillegg bidrar ulike NATO-land til styrkene i de fire landene.

Til toppen