Eftas ministermøte 23. november

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er ny giv i TTIP-forhandlingene etter at TPP-avtalen ble inngått. Det er derfor ekstra viktig for Efta og Norge å følge forhandlingene fremover, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen etter dagens ministermøte i Efta.

Oppfølging av den handelspolitiske dialogen mellom EU og USA og TTIP-forhandlingene var en av de viktigste sakene da Eftas ministre møttes i Genève i dag. Her møtte de visehandelsrepresentant (Deputy US Trade Representative) Michael Punke på Eftas ministermøte den 23. november som ga en grundig orientering om status i TTIP-forhandlingene.

Fra venstre: Michael Punke, (visehandelsrepresentant), Aurelia Frick (utenriksminister i Liechtenstein) og Vidar Helgesen, EU/EØS-minister. Foto: Efta
Fra venstre: Michael Punke, (visehandelsrepresentant), Aurelia Frick (utenriksminister i Liechtenstein) og Vidar Helgesen, EU/EØS-minister. Foto: Tore Grønningsæter, Efta-sekretariatet

- ​Vi følger TTIP-forhandlingene (Transatlantic Trade and Investment Partnership) nøye for å kartlegge hvordan det påvirker norske interesser og for å formidle norske synspunkter, sier EØS/EU-ministeren.

- Den handelspolitiske dialogen med USA er også et viktig instrument for å følge TTIP-forhandlingene.

Endringene i internasjonal handelspolitikk er merkbare – nylig inngikk tolv land rundt Stillehavet en omfattende handels- og investeringsavtale (TPP). Sammen med TTIP, er dette avtaler som har innvirkning på Eftas arbeid.

- Disse avtalene gjør det enda viktigere for Efta å ferdigstille sine pågående forhandlinger, med for eksempel Vietnam, Malaysia og Filippinene, men også å styrke relasjonene til andre land i regionen, for eksempel Australia. Slik sikrer vi at våre bedrifter har best mulige konkurransevilkår i Asia.

Efta-ministrene understreket også viktigheten av å modernisere eksisterende avtaler med Tyrkia, Mexico, Chile og Canada.

Norge har formannskapet for Efta høsten 2015. Norge hadde sist formannskapet i 2013.