Eide møtte USAs utenriksminister

Under G20-møtet i Brasil møtte Espen Barth Eide USAs utenriksminister Antony Blinken.

Bilde av utenriksministerene Eide og Blinken som håndhilser
Utenriksminister Espen Barth Eide møtte USAs utenriksminister Antony Blinken under G20s første ministermøte i 2024. Norge har en gjestelandsrolle dette året. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz/UD

– Jeg hadde et godt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i forbindelse med G20-møtet. Den katastrofale situasjonen i Midtøsten var hovedtema på møtet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Vi snakket om det pågående arbeidet for å få til en våpenhvile, økt humanitær innsats i Gaza og arbeidet for å få til en tostatsløsning. Blinken orienterte om siste status i arbeidet med våpenhvile, knyttet til frigivelse av israelske gisler og et antall palestinske fanger. Jeg orienterte Blinken om giverkonferansen som Norge og Egypt planlegger for å samle kreftene rundt. Den er en enorm humanitær innsats som vil trenges så snart en våpenhvile er på plass i Gaza. Jeg oppdaterte ham også om gjennombruddet i arbeidet for å frigjøre midler som Israel har holdt tilbake fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA). USA har vært en god støttespiller her. Uten en løsning her ville også de områdene der PA fortsatt opererer om kort tid bli stående uten lærere, leger, sykepleiere og andre offentlige tjenester. Vi kan ikke tillate et sammenbrudd også på Vestbredden, i en situasjon der Gaza legges i ruiner, sier Eide.

– Det er en forferdelig situasjon på bakken, hvor svært mange mennesker trenger akutt hjelp. Både tilgang og mer humanitær støtte er ytterst nødvendig. En giverkonferanse kan bidra til å avhjelpe noen av de enorme behovene vi ser. Men hverken våpenhvile eller humanitær innsats er en endelig løsning. Løsningen må være politisk, sier Eide.

– Vi var enige om at en to-statsløsning er den eneste langsiktige løsningen på katastrofen vi ser utspille seg i Gaza. Som et bidrag til dette er vi også enige om å styrke kapasiteten til de palestinske myndighetene og samtidig bistå dem i deres pågående reformarbeid. Vi er også enige om at den helhetlige fredsplanen som flere arabiske utenriksministre arbeider fram trenger vår aktive støtte, sier Eide.

– Blinken og jeg diskuterte også flere andre spørsmål vi begge er engasjert i, blant annet situasjonen i Venezuela og betydningen av at Arktisk Råd overlever de krevende tidene vi står midt i, avslutter Eide.