Norge blir gjesteland i G20-arbeidet

Brasil har invitert Norge med på laget når landet nå overtar formannskapet for G20-arbeidet. – Brasil har vist oss stor tillit ved å invitere oss til å bidra til G20-arbeidet det neste året. Det gjenspeiler det brede og gode samarbeidet vi har og har hatt med Brasil på mange områder gjennom mange år, og vi ser frem til å bidra i arbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Brasil har invitert Norge som ett av åtte gjesteland under Brasils formannskap i G20 det kommende året. G20 er et strategisk samarbeid for de viktigste økonomiene i verden. Disse representerer totalt 80 % av verdens BNP, 75 % av verdenshandelen og rundt 2/3 av verdens befolkning.

– Vi er glade for muligheten til å bidra i G20-arbeidet. Dette er en anledning for Norge til å påvirke viktige beslutninger om de store spørsmålene i vår tid. G20-landene jobber blant annet med klima, miljø og energiomstilling, kampen mot fattigdom og sosiale ulikheter, og globale helsespørsmål, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Brasils president Lula hilser på Jonas Gahr Støre.
Brasils president Lula har invitert Norge som gjesteland i G20 i 2024. Foto: UN Mission of Norway / Pontus Höök

Norge har i mer enn 15 år samarbeidet med Brasil for å redusere avskogingen i Amazonas, og president Lula har satt bevaring av regnskogen som topp prioritet for den brasilianske regjeringen. 

– Brasil sier det blant annet er Norges rolle innen skog og klima, energi og matsikkerhet som er bakgrunnen for at vi nå er invitert inn som gjesteland i dette sentrale samarbeidet, sier Støre.

G20 er i dag et sentralt internasjonalt forum for økonomisk samarbeid, der verdens ledende og fremvoksende økonomier årlig avstemmer sine strategier på mange områder. 

Brasils har tre prioriteringer for sitt formannskap i G20: Kamp mot sult, fattigdom og ulikhet, energiomstilling og bærekraftig utvikling, og reform av multilaterale institusjoner.

Det vil det neste året være en rekke arbeidsgrupper med temaer innen finans, innovasjon og bærekraft.  I tillegg planlegger Brasil over 20 høynivåmøter. Arbeidet vil lede frem mot toppmøtet i Rio de Janeiro i november 2024.  Her er det forventet at statsledere fra alle G20-land og spesielt inviterte vil delta.

– Som gjesteland kan Norge delta politisk og faglig på alle de arenaer og møteplasser som omfattes av G20-samarbeidet. Dette vil åpne unike muligheter til å lytte inn og lære, og til å bidra og påvirke i viktige prosesser vi normalt ikke har så god tilgang til, sier Støre.

Fakta

  • G20-landene er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Sør-Korea, Mexico, Russland, Saudi Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia og USA, foruten EU og AU. Formannskapet går på rundgang mellom landene.
  • G20 utgjør en strategisk, multilateral plattform som knytter sammen de viktigste økonomiene. G20 har en strategisk rolle i å sikre fremtidig global økonomisk utvikling og vekst.
  • Samlet representerer G20-landene 80 % av verdens BNP, 75 % av verdenshandelen og om lag 2/3 av verdens befolkning. G20-landene står for om lag 80 % av verdens CO2 -utslipp.
  • Det er vanlig at G20-landene har en eller flere sherpaer. Sherpa-møter spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å lede forhandlinger og bygge konsensus mellom landenes politiske ledere.
  • På invitasjon fra landet som har formannskapet, inviteres internasjonale og regionale organisasjoner til å delta i G20- samarbeidet, for eksempel IMF, Verdensbanken, OECD, WHO, WTO, ILO og ASEAN.
  • Hvert år inviterer formannskapet noen få gjesteland, som fullt ut deltar i arbeidet i G20. 
  • G20-samarbeidet er uformelt, og politiske beslutninger som treffes av gruppen er ikke rettslig bindende. Omforente posisjoner avstemt i G20-kretsen av de aktuelle landene forfølges og søkes omsatt i relevante internasjonale organisasjoner og mer bindende prosesser.
  • I forbindelse med de årlige G20-toppmøtene utarbeides toppmøteerklæringer som oppsummerer de viktigste resultatene fra toppmøtets drøftelser.

Mer informasjon om G20