Finansministeren til G20-møte i Sao Paulo

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er 27-29. februar i Sao Paulo, Brasil i for å delta på det første finansministermøtet i G20 i 2024. Norge deltar i år som gjesteland invitert av vertslandet Brasil. I forbindelse med den første reisen til Brasil, har NHO gitt regjeringen innspill på vegne av norsk næringsliv.

Som invitert gjesteland skal Norge delta i G20s møter gjennom hele 2024. Matvaresikkerhet, energiomstilling, kamp mot sult og fattigdom, og reform av de internasjonale finansinstitusjonene vil stå sentralt på agendaen.

G20 er et internasjonalt samarbeid bestående av 19 land, Den europeiske union og Den afrikanske union. Medlemmene inkluderer noen av verdens største økonomier, som USA, Kina, Tyskland, Japan og Storbritannia. I tillegg inviteres andre land som gjester. Brasil leder arbeidet i 2024. G20 ble etablert for å fremme globalt økonomisk samarbeid og stabilitet, og samarbeidet er utvidet til mange andre områder. Medlemmene møtes flere ganger i året for å diskutere og samarbeide om viktige økonomiske og finansielle spørsmål, samt andre globale utfordringer som klimaendringer, handel, arbeidsmarkedsspørsmål og utvikling. G20-toppmøtet samler stats- og regjeringssjefer fra medlemslandene, samt representanter fra blant annet internasjonale organisasjoner og næringslivet.

– At Norge er invitert som gjesteland viser at G20 og Brasil ser oss som en interessant samarbeidspartner. I tillegg får vi sjansen til å påvirke og fremme norske interesser i et av de mest innflytelsesrike fora i verden. Den muligheten skal vi ta godt vare på, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum

G20 er en svært viktig arena for diskusjon av internasjonale økonomiske spørsmål. Initiativer fra G20 var for eksempel helt avgjørende for å gjøre bankene tryggere og forsterke den finansielle stabiliteten etter finanskrisen i 2008. I tillegg har G20 fremmet initiativer for bekjempelse av skatteparadiser og innføring av globale skatteavtaler, som for eksempel beskatningen av multinasjonale selskaper som Norge sluttet seg til ved inngangen til 2024.

– Initiativer i G20 har stor påvirkning på norsk politikk og økonomi og er viktig for norsk næringsliv. Et forutsigbart rammeverk for internasjonal handel, investeringer på tvers av land og et rettferdig skattesystem er viktig for mange bedrifter i Norge, og også for Statens Pensjonsfond Utland.

NHO g20.jpg
Ole Erik Almlid, Administrerende direktør i NHO overleverer NHOs innspill til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Finansdepartementet.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har i dag gitt sine innspill til Norges rolle som gjesteland i G20. NHO ser G20-deltakelsen som en mulighet til å styrke bilaterale relasjoner og fremme norske interesser. De mener at en regelbasert handel, reform av utviklingsbanker, internasjonalt skattesamarbeid, matsikkerhet, energiomstilling og klimasamarbeid bør være Norges hovedprioriteringer. De understreker betydningen av samarbeid mellom regjeringen og næringslivet for å oppnå suksess i G20. NHO er bekymret for økende geopolitiske spenninger og mener norsk deltakelse kan bidra til å redusere spenningene og bygge tillit blant G20-medlemmene.

– NHO ser, i likhet med regjeringen, G20-deltakelsen som en mulighet til å styrke våre bilaterale relasjoner og fremme norske interesser. Jeg ser frem til å snakke med finansministrene i G20 og til å ta opp saker Norge er opptatt av.

NHO og deres medlemmer er aktivt engasjert i B20, G20s dialogforum med det globale næringslivet. De er også involvert i BIAC, en sentral aktør innen skattespørsmål, og bidrar til å forme europeisk næringslivs felles posisjoner overfor EU-kommisjonen, internasjonale organisasjoner og fora som G20