Presseinvitasjon:

Eierskapskonferansen 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer næringslivstopper og presse til den årlige eierskapskonferansen tirsdag 11. juni.

Nett-tv Eierskapskonferansen 2019

Se sendingen her

Se sendingen her

- Staten er en stor og viktig eier i Norge med eierandeler i 73 selskaper. I disse selskapene jobber det nesten 300000. Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les mer om det statlige eierskapet på www.eierskap.no

Hva: Eierskapskonferansen 2019
Når: Tirsdag 11. juni klokken 11.15 – 14.30 (lunsj fra 11.15, program fra 12.00)
Hvor: Sentralen i Øvre Slottsgate 3
Tema: Hvordan lykkes? Innovasjon, effektivitet og konkurranseevne i en verden med raske endringer og økende krav
Påmelding (kun presse): media@nfd.dep.no.

Se mer detaljer om programmet her

Innledere:

  • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
  • Jan Tore Føsund, ekspedisjonssjef i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Amra Balic, leder av Investment Stewardship EMEA, BlackRock
  • Eldar Sætre, konsernsjef, Equinor ASA
  • Hilde Merete Aasheim, konsernsjef, Norsk Hydro ASA
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft SF
  • Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
  • Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR SF

Om konferansen
Historisk suksess betyr ikke nødvendigvis fremtidig suksess. Endringer i for eksempel handelssituasjonen, klimaendringer, teknologiutvikling og endret kundeadferd innebærer både muligheter og trusler for selskapene hvor staten er eier og for samfunnet. På konferansen vil disse temaene belyses fra ulike vinkler. Næringsministeren vil si litt om noen av megatrendene vil ser, og hvordan Norge best kan lykkes. Amra Balic i investeringsselskapet BlackRock vil snakke om hvordan de utøver sitt eierskap for at selskapene hvor de er investert skal lykkes. De fem bedriftslederne vil snakke om hvordan de jobber for å møte muligheter og trusler som endringer i omverden medfører. Ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund vil trekke frem hovedpunktene fra Statens eierberetning 2018.

Statens eierberetning 2018 offentliggjøres samme dag som konferansen. Beretningen gir oversikt over resultatene og viktige hendelser for selskapene hvor staten er eier i 2018.

Statens eierberetning inneholder også en oversikt over hvilke forventninger staten har til selskapene som eier, og hvordan vi følger opp forventningene.

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Jacobsen, NFD