Ekspertgruppe med anbefalinger for norsk utviklingspolitikk

Mandag tok utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim imot rapporten «Investering i en felles fremtid. Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken». Rapporten har blitt utarbeidet av en ekstern ekspertgruppe, ledet av forskningssjef Ole Jacob Sending (NUPI), med oppdrag om å komme med råd om hvordan vi kan sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene.

Bilde av et panel på ni personer sittende på stoler på scene
Mandag fikk utviklingsministeren overlevert rapporten på Deichman bibliotek.

– 2030-agendaen representerer en helhetlig tilnærming til utvikling, siden den omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan Norge best kan forene innsats knyttet til globale utfordringer og fattigdomsbekjempelse, sa utviklingsministeren da utvalget ble satt ned i desember i fjor.

Nå er rapporten lagt frem. Den gir råd og anbefalinger om hvordan Norge bør bruke sitt finansielle handlingsrom for å adressere disse utfordringene. Den skisserer et nytt rammeverk for utviklingspolitikken organisert rundt et overordnet prinsipp om «investering i bærekraftig utvikling». Vi, i samarbeid med mange andre, er allerede i gang med å se på fond og mer effektiv finansiering av det multilaterale systemet. Denne rapporten vil hjelpe oss videre.

– Det mobiliseres langt fra nok ressurser for å håndtere disse problemene, og mange av tiltakene er langt fra effektive nok. Norge har dessuten en unik mulighet til å gjøre noe med dette sammenliknet med de fleste andre land. Vi har en stor rikdom, som dessuten er tett koplet til driverne av de globale klimautfordringene, sier Ole Jacob Sending, forskningsjef på NUPI og leder av ekspertgruppen.

– Vi har nå et godt og kunnskapsbasert innspill for å delta i den internasjonale debatten om nødvendige reformer og endringer som pågår i mange land og i multilaterale organisasjoner. Ekspertgruppen svarer på de store globale spørsmålene mange diskuterer - ikke minst i internasjonale fora. Vi, i samarbeid med mange andre, er allerede i gang med å se på fond og mer effektiv finansiering av det multilaterale systemet. Denne rapporten vil hjelpe oss videre, sier utviklingsministeren.

Ekspertgruppen bestod av: Forskningssjef Ole Jacob Sending, NUPI (leder), professor Arild Angelsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, professor Dan Banik, Universitetet i Oslo, direktør Anne-Marie Helland, PwC Norge, administrerende direktør Karoline Myklebust Linde, Laerdal Global Health, pensjonist Jon Lomøy, administrerende direktør Trond Mellingsæter, Reitan Eiendom, førsteamanuensis Hilde Beate Selbervik, Universitetet i Bergen, leder for internasjonal avdeling Liv Tørres, LO.