Ekstra midler til kulturlokaler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten. Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien. Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtida, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde med statsråd, daglig leder i Kulturrom og skuespillere fra Nordic Black Xpress
Nordic Black Theatre har tidligere fått midler til nytt lydanlegg og nytt flygel. Skuespillere og instruktør fra Nordic Black Xpress sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling og daglig leder i Nordic Black Theatre Jarl Solberg. Foto: KUD

I forbindelse med fordeling av restmidler fra Norsk Tippings overskudd til kulturformål er Kulturrom styrket med 4 millioner kroner.

– Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året.

I 2022 har Kulturrom fått i overkant av 46 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål. I første søknadsrunde for 2022 var det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner.

– Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fikk i 2019 et utvidet oppdrag slik at de nå omfatter alle kunst- og kulturuttrykk. Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Siden opprettelsen i 2009 har ordningen delt ut over 350 millioner kroner til teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband, amatørteatergrupper, dansegrupper og spellemannslag har mottatt tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr og scener over hele landet siden Musikkutstyrsordningen ble opprettet i 2008.