Regjeringen vil styrke rettighetene til elever som reiser på utveksling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For mange norske elever på utvekslingsopphold i utlandet opplever at de ikke får god nok omsorg i vertshjemmet. Derfor vil regjeringen gi utvekslings-organisasjonene og skoleeierne et større ansvar for å sørge for elevenes sikkerhet og ansvar for å gripe inn dersom forhold i vertshjemmet eller på skolen er dårlige.

-Vi ønsker at enda flere ungdommer skal reise på utveksling, men da må vi ha et regelverk som bidrar til gi elevene trygge, sikre og gode opphold. Nå strammer vi inn kravene slik at utvekslingsorganisasjoner skal ha faste rutiner for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjoner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

Bedre informasjon og bedre hjelp under utvekslingsoppholdet
Utvekslingsoppholdet gir elever mulighet til å oppleve nye kulturer og få andre faglige perspektiver. – De aller fleste kommer hjem med både ny faglig kunnskap og gode minner, men en undersøkelse blant tidligere utvekslingselever viste at for mange opplevde negative situasjoner.

-Derfor får utvekslingsorganisasjonene et større ansvar for å sikre at både elever og foresatte får god informasjon før avreise. I tillegg skal organisasjonene sørge for at elevene blir plassert i egnede vertshjem som tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold. Organisasjonenes stedlige kontaktperson får også et tydeligere ansvar for å hjelpe og bistå eleven, sier Nybø.

Dette er de viktigste endringene som regjeringen foreslår:

 • Utvekslingsorganisasjoner og skoleeiere skal sørge for at elever og foresatte på et tidlig tidspunkt får tilgjengelig informasjon om relevante kulturelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til oppholdet. Organisasjonene forplikter seg også til å gi råd og følge opp elevene underveis i oppholdet.
 • Ansvarsforholdene skal komme klart frem, blant annet utvekslingsorganisasjonenes og skoleeiernes ansvar for elevenes sikkerhet.
 • Utvekslingsorganisasjonene skal rapportere årlig om status for rutiner og annet som er grunnlag for godkjenningen. Både organisasjonene og skoleeierne skal rapportere uten ugrunnet opphold om hendelser som kan ha betydning for om vilkårene for godkjenning er oppfylt.
 • Det skal være et krav at vertshjemmene tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold i henhold til levestandard i oppholdslandet.
 • Reglene for hva som skal til for at en utvekslingsorganisasjon kan bli fratatt den offentlige godkjenningen klargjøres. Utvekslingsorganisasjoner vil kunne miste godkjenningen i tilfeller der det oppstår gjentatte eller vesentlige brudd på vilkårene.

Forslagene til ny forskrift er nå ute på høring. Det nye regelverket skal etter planen tre i kraft før den nye søknadsrunden for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid høsten 2019.

Fakta om elevutveksling
I fjor var det i underkant av 1 800 norske elever som reiste på utveksling. Elevene kan få støtte fra Lånekassen, og de mest populære reisemålene for norske elever var USA (47 %), Storbritannia (22%) og Australia (8%).

Elever som reiser på utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner eller samarbeidsprogram kan ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen.

Disse organisasjonene er ifølge Diku godkjent for utvekslingsstøtte per 1. april:

 • AFS Norge Internasjonal Utveksling
 • Aspect Language Education
 • EF Education First
 • Explorius Education Norge
 • Heltberg International Utveksling
 • Korero
 • Momento Education Norway
 • My Education
 • Rotary International Youth Exchange
 • Speak Norge
 • Steinerskoleforbundet
 • Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
 • STS Education
 • Youth for Understanding (YFU)

I tillegg har en rekke norske videregående skoler samarbeidsprogram med en eller flere videregående skoler i utlandet som er godkjent for utdanningsstøtte.