Eli Reistad ny direktør i Landbruksdirektoratet

Eli Reistad (57) vart i statsråd i dag beskikka som administrerande direktør i Landbruksdirektoratet.

Reistad har ein master i økonomi og ressursforvaltning frå tidlegare Noregs landbrukshøgskule, nå Noregs miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU). Ho er i dag konserndirektør i Felleskjøpet Agri. Før dette har ho mellom anna erfaring som organisasjonssjef i Tine SA og konstituert underdirektør i Landbruks- og matdepartementet.

Eli Reistad
Eli Reistad ny direktør i Landbruksdirektoratet. Foto: Silje Holte / Statskog

Frå 2013 til 2023 var ho nestleiar i styret til Statskog, og ho var ordførar og nestleiar i Norges Bondelag i perioden 2004 - 2009. Frå 2003 har ho drive eigen gard med skog og korn i Sigdal i Buskerud.

– Eli Reistad har ein brei og relevant erfaring som gir ho eit godt grunnlag for å leie Landbruksdirektoratet i åra som kjem. Eg ynskjer ho lykke til med denne svært sentrale og viktige jobben for norsk landbruksforvaltning i ei spanande tid for norsk landbruk, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Reistad tiltrer stillinga på det tidspunktet departementet avgjer.

Om Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet set landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet. Direktoratet har ein sentral rolle i verdikjeda for mat og skog, og har oppgåver innanfor landbruksproduksjon, arealforvaltning, skogbruk, reindrift, handel og industri.