En halv milliard til frivillig beredskapsarbeid

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

-Norge går ikke rundt uten frivilligheten, og det frivillige beredskapsarbeidet er bokstavelig talt livsviktig. Hver eneste dag gjør frivillige over hele landet en uunnværlig innsats for den nasjonale beredskapen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp mottar samlet 495,5 millioner kroner til nasjonal beredskap fra Norsk Tippings overskudd fra 2021.

 - Disse organisasjonene stiller opp med høykompetent, frivillig redningspersonell i katastrofer og kriser, de redder liv til sjøs, på land og i fjellet. Og under pandemien har vi sett at vi er helt avhengige av den innsatsen og engasjementet som tusenvis av frivillige bidrar med. Det er helt avgjørende at disse organisasjonene har lokal tilstedeværelse, og at de kjenner utfordringene i sitt miljø. Det gjør at frivillige raskt kan bistå med hjelp og omsorg der det er behov, sier Trettebergstuen.

Fra og med tildelingsåret 2018 ble fordelingen av Norsk Tippings spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner lagt om basert på objektive kriterier.

Ordningen skal bidra til å sikre viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, samt natur-, miljø- og dyrevern. Ordningen skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres.
 
Stortinget har derfor gitt tilslutning til at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres en årlig fast andel av midlene. Disse tre organisasjonene utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap. Øvrige organisasjoner må søke. Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling fordelt på organisasjonene:

Mottaker

Tildeles 2022 (overskudd 2021)

 

 

Norges Røde Kors

292 703 992

Redningsselskapet

180 624 299

Norsk Folkehjelp

  22 230 683

Totalt

495 558 974