En historisk dag for Finland og Nato

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi ønsker Finland velkommen i Nato. Dette er en historisk dag for nordisk og europeisk sikkerhet. Med det finske medlemskapet styrkes ikke bare sikkerheten til Finland, men også til Norden og hele Nato, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Bilde av det finske flagget heist i Nato.png
Det finske flagget ble heist ved Nato-hovedkvarteret i Brussel. Foto: Marte Lerberg Kopstad/UD

I dag blir det finske flagget heist utenfor Natos hovedkvarter i Brussel. Det markerer at Finlands tiltredelsesdokumenter er overlevert til den amerikanske regjeringen. Det skjer på Nato-dagen, 74 år etter at den norske utenriksministeren Halvard Lange deltok under signeringen av Atlanterhavspakten i Washington 4. april 1949. Den gang deltok 12 land. I dag blir Finland Natos 31. medlem.

– Krigen i Ukraina har ført til at den kollektive sikkerheten har blitt enda viktigere for medlemslandene. Det allierte samholdet er sterkt. Det er viktig når den sikkerhetspolitiske situasjonen er så alvorlig med angrepskrig i Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Finlands utenriksminister deltar for første gang på Natos utenriksministermøte som fullverdig medlem 4. og 5. april.

– Vi ønsker at Sverige også blir medlem så snart som mulig. De oppfyller alle kravene til fullt medlemskap og vil styrke hele alliansen fra nord til sør, sier utenriksminister Huitfeldt. I overgangsfasen frem mot fullt medlemskap har Sverige fått sikkerhetsgarantier fra Norge og en rekke andre allierte land.

Finland og Sverige har utviklet et tett samarbeid med Nato og allierte land de siste årene. Som medlem av Nato vil Finland integreres i Nato-planlegging.

Med Finland i Nato vil vi kunne samarbeide på en annen måte enn tidligere. Finland har et sterkt forsvar som vil gi vesentlige bidrag til alliansen. Dette betyr at vi kan samarbeide tettere og utnytte de militære kapasitetene vi har i Norden og Nato bedre. Det ligger et betydelig potensial i det operative samarbeidet mellom de nordiske landene i en alliert ramme. Vi ser fram til også å ønske Sverige velkommen som medlem av Nato-familien så snart som mulig. Finsk og svensk medlemskap i Nato vil styrke norsk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt som ser på det finske flagget før det heises i Brussel
Utenriksminister Anniken Huitfeldt er tilstede på seremonien for å innlemme Finland i Nato. Foto: Marte Lerberg Kopstad/UD