Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endret PUD for Yme godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente i dag endret plan for utbygging og drift av Yme-feltet (Yme New Development). Feltet ligger i den sørlige del av Nordsjøen.

- Jeg er glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Yme New Development. Utbyggingen innebærer en investering på om lag 8,2 milliarder kroner og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Yme-feltet har en lengre forhistorie ved at det tidligere har vært i produksjon og har blitt nedstengt. Yme blir nå bygget ut på ny med en kombinasjon av eksisterende og nye installasjoner og brønner. De gjenværende utvinnbare reservene i Yme er anslått til 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter og produksjonsstart er forventet i 2020.

- Det er gledelig at rettighetshavergruppen i Yme New Development har bestemt seg for å investere i utbyggingen. De har framlagt en utbyggingsløsning som utnytter allerede etablert infrastruktur og som gjør det lønnsomt å produsere de gjenværende reservene, sier Søviknes.

Fakta om Yme New Development

Utbyggingsplanen for Yme New Development er en endret PUD som baserer seg på PUD fra 2007. Utbyggingsløsningen medfører bruk av eksisterende infrastruktur på havbunnen. Utbyggingen består videre av en innleid, oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning, Mærsk Inspirer, som skal modifiseres og tilpasses drift på feltet. Det installeres også en brønnhodemodul, samt en permanent støttestruktur for eksisterende infrastruktur på havbunnen. I tillegg skal en ny havbunnsramme installeres. Prosjektet inkluderer utnyttelse av ni eksisterende brønner, samt boring av seks nye brønner. Operatørens økonomiske analyser viser at utbyggingen har en forventet netto nåverdi før skatt på 8,1 mrd. kroner.
Rettighetshaverne i Yme er Repsol Norge AS (operatør, 55 pst.), Lotos Exploration and Production Norge AS (20 pst.), OKEA AS (15 pst.) og Kufpec Norway AS (10 pst.).

 

Til toppen