Endret stønadsordning for husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Olje- og energidepartementet sendte 16. desember lovproposisjonen om strømstøtte til Stortinget. Etter forhandlinger i Stortinget er regjeringspartiene enige med SV om at staten vil kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime eksl. mva. for en måned. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Den midlertidige stønadsordningen for ekstraordinære strømutgifter innebærer etablering en ny stønadsordning over statsbudsjettet for 2022.

Stønadsordningen vil være en rettighetsbasert ordning hvor bevilgningsbehovet i 2022 vil følge av regelverk fastsatt i strømstønadsloven. Det er foreslått en overslagsbevilgning på 5,5 milliarder kroner for ordningen i 2022. Overslagsbevilgningen er usikker.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Det er også enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skal tre i kraft 1. januar 2022.

Lenker:

Spørsmål og svar:  'Kompensasjonsordning for høye strømpriser' (NVE).