Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen presenterer i dag en midlertidig ordning som vil hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Gjennom ordningen vil husholdningene få støtte til ekstraordinære strømkostnader, ved at de får et fratrekk på strømregningen.

Noe av informasjonen i denne pressemeldingen fra 11. desember 2021 er utdatert. Sjekk temasiden Strømnettet for oppdatert informasjon om strøm og strømstøtte fra regjeringen. (10.08.22)

– En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. Jeg er glad for at vi i dag kan presentere gode og målrettede tiltak for å hjelpe vanlige folk gjennom denne strømkrisen. Det er et kraftfullt svar på det vi vet mange opplever som en akutt og vanskelig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

Ordningen kommer i tillegg til de allerede varslede tiltakene, som bostøtte og støtte til studentene.

– Dette vil bety anslagsvis fem milliarder kroner som går direkte til å betale toppen av regningen til folk. Det kommer i tillegg til reduksjonen i elavgiften, den økte bostøtten og støtten til studentene. Vi har vært opptatt av å treffe bredt, når vi bruker så mye penger er det viktig at alle får glede av det. Nå håper vi det skal være litt lettere å gå inn i julehøytiden for mange, uansett om du bor i et trekkfullt hus, en leilighet eller på en gård, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Ordningen fungerer slik at husholdningene får et fratrekk på regningen når strømprisene er ekstraordinært høye. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

– Husholdningene får nå et fratrekk på fakturaen når strømkostnadene er ekstraordinært høye. Det første fratrekket planlegges allerede i januar, når strømregningen for desember skal betales. Denne ordningen kommer vanlige folk i hele Norge til gode, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen er utformet slik at det fremdeles vil lønne seg å redusere strømforbruket sitt.

Støtten til husholdningene er en del av en større pakke med tiltak for å hjelpe strømkundene.

Fakta om ordningen

Dersom den gjennomsnittlige spotprisen for kraft en måned går over 70 øre per kilowattime, bistår staten med støtte til husholdningenes strømkostnad.

Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte.

Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime for et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har.

Eksempler:

For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer i desember, kan ordningen bety en støtte på 1025 kroner for denne måneden. For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, kan det bety en støtte på 418 kroner. I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft i Sør-Norge for desember, tilsvarende 120 øre per kilowattime. 

Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

Oversikt over de viktigste tiltakene i regjeringens strømpakke:

  • Direktestøtte til strømkundene over nettleien: Anslagsvis 5 milliarder kroner (inkludert merverdiavgift).
  • Redusert el-avgift: 2,9 milliarder kroner.
  • Bostøtte: 1500 kroner i måneden per husstand i desember til mars. Husstander som består av flere personer får 150 kroner i tillegg per person ut over den første.
  • Støtte til studenter: Økt støtte til studenter på 3000 kroner, hvorav 1200 kroner som stipend. 190 millioner kroner.
  • ENØK-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner.
  • Kompensere kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp 100 mill. kroner.

I tillegg har regjeringen tatt initiativ til en dialog med nettselskapene for å legge til rette for at flere kan få mulighet til betalingsutsettelser.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen står på scenen i Marmorhallen.
Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i Marmorhallen 11. desember. Foto: Kaja Godager/Statsministerens kontor