Statsministerens innlegg på pressekonferanse om tiltak for strømprisen

Kjære alle sammen, velkommen til pressekonferanse. I dag kan regjeringen presentere noe jeg vet dere har ventet lenge på – et svar på den strømkrisen mange vanlige folk i Norge nå opplever.

Sjekkes mot fremføring

Jonas Gahr Støre står ved talestolen i Marmorhallen
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Kaja Godager/Statsministerens kontor

Vi legger i dag frem en sikringsordning som skal hjelpe vanlige folk i en situasjon med ekstraordinært høye strømpriser.

Jeg vet mange nå føler på bekymring og uro på grunn av de høye strømprisene. At mange har lurt på hvordan de skal få endene til å møtes gjennom vinteren.

Derfor er det fint å kunne stå her i dag og gi folk trygghet for at vi skal stille opp for hverandre som fellesskap. Vi er der når utfordringen er som størst.

Kraftmarkedet er inne i en helt ekstraordinær situasjon – faktisk en situasjon vi ikke har opplevd de siste 25 årene.

Vi er vant til at strømprisen går opp og ned, men nå er den ekstraordinært høy.

Fellesskapet stiller opp for hverandre.

Og det er slettes ikke i bare i Norge vi opplever dette.

I Finland kunne man denne uken se strømpriser på nesten 5 kroner per kilowattime. I Sverige var prisene oppe i 3 kroner per kilowattime.

Nå ligger strømprisene på nivåer som vi ikke har opplevd tidligere.

Derfor trenger vi i denne ekstraordinære situasjonen ekstraordinære tiltak.

Regjeringen presenterer nå kraftfulle grep for at norske husholdninger skal få hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Det har Stortinget vedtatt og bedt om. Og Regjeringen presenterer kraftfulle grep.

Allerede i Hurdalsplattformen slo vi fast flere tiltak for å avhjelpe en situasjon med høye strømpriser.  

Noen ting har vært særlig viktig for regjeringen i møte med denne krisen.

Først var det viktig for oss å komme de som trenger det mest til unnsetning – derfor kunne regjeringen tidligere i uken fortelle at vi på ny økte bostøtten, sosialhjelp til kommunene og hjelp til studentene.

Selv om mange har god økonomi og husholdningene generelt har god sparing, vil så høye strømpriser som vi opplever nå være en stor belastning for familieøkonomien til mange vanlige husholdninger som ikke omfattes av de ordningene vi allerede har lagt frem.

Derfor har vi vært tydelig på at hjelpen måtte nå et bredere lag av befolkningen.  

I møte med denne krisen har det vært viktig for oss å utforme svar slik vi utformer politikk – sosialt rettferdig:

Vi ser vanlige folk og forstår situasjonene de nå står i. Derfor stiller vi opp for hverandre som fellesskap. Men de med det største forbruket, er ofte også de med de sterkeste økonomiske musklene, derfor har vi satt et tak på den sikringsordningen vi presenterer i dag.

Vi har som regjering vært opptatt av å komme med en løsning som kan hjelpe raskt og gi trygghet.

Den omfattende ordningen vi nå legger frem er et helt nytt grep, som ulike departementer har jobbet iherdig med dag og natt for å få på plass.

Vi tar sikte på at fra og med neste strømregning vil husholdningene få et fratrekk på fakturaen. Staten vil ta halvparten av regninga for det som overstiger 70 øre i gjennomsnittpris per kilowattime.

Jeg vil takke alle som har bidratt til å utvikle og kvalitetssikre denne ordningen den siste tiden.

Nå har folk trygghet for strømregningen for desember og kan gå inn i julen med den vissheten.

Da gir jeg ordet til finansministeren, som vil si mer om kostnadene og innretningene på det vi nå presenterer.