Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferansen om strømstøtte

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget på pressekonferansen i Oslo 11. desember 2021 hvor regjeringen la frem forslag til å avhjelpe husholdningene for ekstraordinære strømkostnader i vinter.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen la frem forslaget til den midlertidige ordningen med strømstøtte på en pressekonferanse sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre 11. desember 2021. Foto: Arvid Samland/OED

Sjekkes mot fremføring.

Vi har en ekstraordinær situasjon i kraftmarkedet med svært høye strømpriser, særlig i Sør-Norge og i perioder også i Nord-Norge.

Det er flere grunner til at strømprisene har blitt så høye i år.

Vi er vant til at værforholdene påvirker prisene her vi bor, men nå står også hele Europa i en situasjon med rekordhøye priser på energi.

Gasspriser, kullpriser og CO2-priser har økt på en måte ingen forventet. Det har gjort det dyrt å produsere kraft i landene rundt oss. Her hjemme er samtidig magasinfyllingen på svært lave nivåer i deler av landet som følge av en tørr sommer blant annet.

Og selv om det alltid vil være usikkerhet, ligger det an til at vi kan få høye strømpriser gjennom hele vinteren.

Jeg er oppriktig bekymret for at folk ikke skal klare å betale strømregningen. Derfor har vi jobbet på spreng de siste ukene for å finne tiltak som faktisk fungerer.

Tiltak som er treffsikre og målrettede.

Som ansvarlig statsråd for at alle i dette landet skal ha tilgang på kraft er jeg svært glad for at vi i dag kan presentere ytterligere en ordning – en ordning som skal avhjelpe husholdningene for ekstraordinære strømkostnader i vinter.

Ordningen betyr at husholdningene får et fratrekk på fakturaen når strømkostnadene er ekstraordinært høye.

Når kraftprisen i løpet av en måned når et gjennomsnittsnivå på over 70 øre per kilowattime, vil staten betale halvparten av kraftprisen over dette nivået.

Den delen staten skal betale, blir trukket fra på den neste fakturaen.

La meg ta et par eksempel.

Hvis vi ser for oss en måned der gjennomsnittsprisen ligger på 120 øre per kilowattime, så betyr det at staten betaler halvparten av de 50 ørene som overstiger grensen på 70 øre.

Når vi legger til merverdiavgiften, så betyr det at husholdningene i dette tilfellet får dekket 31,25 øre per kilowattime.

For en husholdning som bor i en enebolig som typisk bruker 27 000 kilowattimer i året, betyr dette eksempelet at de vil få et avslag på i overkant av tusen kroner når strømregningen for denne måneden skal betales.

For en husholdning som bor i en leilighet med et årsforbruk på 11 000 kilowattimer i året, betyr eksempelet at de vil få et avslag på i overkant av 400 kroner når strømregningen for denne måneden skal betales.

Det er viktig å understreke at dette er eksempler. Kraftprisen vil være forskjellig i ulike områder av landet. Blir prisen høyere, blir også støtten fra staten høyere. Så vil forbruket varierer mellom ulike husholdninger.

Da vil det også variere hvor mye støtte hver husholdning får. Staten bidrar med støtte opp til 5 000 kilowattimer per måned.

Målet er at husholdningene kan få fratrekket allerede på januar-fakturaen, når strømregningen for desember skal betales.

Dette er nå avhengig av at forslaget fra regjeringen får en rask behandling i Stortinget.

Ordningen vil administreres av nettselskapene og vil vare gjennom vinteren. Og ordningen er innrettet slik at det fortsatt skal lønne seg å spare strøm.

Så er det viktig for meg å understreke at støtten først inntreffer når strømprisen beveger seg over på ekstraordinært høye nivåer – og har lang varighet.

I fjor var strømprisene svært lave. I år er situasjonen stikk motsatt.

Med en væravhengig kraftforsyning må vi være forberedt på at det vil være svingninger i kraftprisen også fremover.

Jeg ser det som naturlig at vi evaluerer årets situasjon, for å finne læringspunkter for senere år.

Til slutt vil jeg si at husholdningene må være forberedt på at utgiftene til strøm blir høyere i vinter enn det de er i en normal vinter.

Men med den tiltakspakken vi nå legger frem får vanlige folk i hele Norge en god hjelp til å håndtere den helt spesielle situasjonen vi står i.