Endret trygdeoppgjør 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nær én million pensjonister får økt årlig pensjon og etterbetaling fra mai, etter at årets trygdeoppgjør er gjennomført på nytt.

Stortinget vedtok tidligere i år at alderspensjoner under utbetaling skulle få en årslønnsvekst i 2021 på 3,83 prosent. Reguleringen av pensjonene måtte derfor gjennomføres på nytt. Det er i dag fastsatt en forskrift som følger opp dette.

– Nær én million pensjonister får nå økt årlig pensjon og etterbetaling tilbake til mai, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Dette er å regne som en overgangsordning. For framtidige pensjonsutbetalinger vil reguleringen være snittet av lønns- og prisvekst.

Det endrede trygdeoppgjøret betyr rundt 1000 kroner mer i årlig pensjon og en etterbetaling fra mai-november på om lag 600 kroner for den enkelte pensjonist. Stortinget bevilget 650 millioner på årets budsjett til denne økningen.

Trygt og forutsigbart

Den særskilte omreguleringen for 2021 som gjennomføres i dag er et resultat av at 2021 er et overgangsår mellom de gamle reglene og de nye reglene. Dette innebærer at alderspensjon under utbetaling og satsene for minste pensjonsnivå med virkning fra 1. mai i år, får en ytterligere økning sammenlignet med den merutbetalingen pensjonistene fikk før sommeren.

– Jeg er glad for at vi fra 2022 får på plass et nytt reguleringssystem som er trygt og forutsigbart. Det sikrer at pensjonistene ikke går i minus når arbeidstakerne går i pluss, sier statsråden.

Større utbetaling

Satsene for minstepensjon og garantipensjon økes med om lag 1000 kroner i året. Alle som har pensjon over minstenivå får også en økning i årlig pensjon.

Månedlig utbetaling økes for de aller fleste fra og med desember. I desember utbetales også en etterbetaling for den særskilte økningen for mai–november.

Fakta

Satsene fra 1. mai 2021 settes til 167 125 kroner for lav sats, 193 429 kroner for ordinær sats, 203 545 kroner for høy sats, 219 878 kroner for særskilt sats til enslige og 316 825 kroner for særskilt sats til ektepar.

Fra 1. juli 2021 økte særskilt sats til enslige med 5 000 kroner, som kommer i tillegg, slik at denne satsen fra 1. juli nå er 224 878 kroner. Satsene for garantipensjon settes til 187 252 kroner for ordinær sats og 202 425 kroner for høy sats.

Om lag én million saker omregnes og de fleste av disse vil bli behandlet maskinelt. Disse vil få utbetalt den oppjusterte pensjonen i desember, med etterbetaling fra mai–november. Om lag 5000 saker vil imidlertid behandles manuelt og disse anslås å være behandlet innen utgangen av februar 2022. Saker med supplerende stønad vil også måtte behandles manuelt og det antas at de vil være behandlet innen utgangen av februar 2022.