Endring i våpeninstruksen for politiet – innrapportering av vådeskudd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har endret våpeninstruksen for politiet. Endringen trer i kraft straks.

Endringen innebærer at politidistriktene nå plikter å innrapportere avfyrte vådeskudd til Politidirektoratet.

Departementet har bedt Politidirektoratet om å bli holdt løpende orientert om avfyrte vådeskudd.

Vedtak om endring i våpeninstruks for politiet på lovdata.no