Endringar blant statssekretærane

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kronprinsregenten har i statsråd i dag konstituert Finn Henrik Thune som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre frå og med 15. mai til og med 14. juli 2023.

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap) – Fråverande
Halvard Hølleland (Ap)
Kristoffer Thoner (Ap)
Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) – Konstituert frå 2. desember 2022 til og med 30. juni 2023
Erling Emil Laugsand (Sp)
Finn Henrik Thune (Ap) – Konstituert frå 15. mai til og med 14. juli 2023

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Ellen Reitan (Ap)
Jakob Bjelland (Sp)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Sindre Lysø (Ap)
Kjetil Vevle (Ap)

For forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap) – Fråverande
Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) – Konstituert frå 10. februar 2023

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Erling Rimestad (Ap)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Kjersti Bjørnstad (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Tom Kalsås (Ap)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)
Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap)

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)
Samra Akhtar (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap) – Permisjon frå 22. mai til og med 12. oktober 2023
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)
Truls Vasvik (Ap) – Konstituert frå 22. mai til og med 12. oktober 2023

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Astrid Bergmål (Ap)
Geir Indrefjord (Sp)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Amund Vik (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas B. Eriksen (Ap) – Vikar frå og med 1. august 2022 til og med 30. juni 2023

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)