Endringar blant statssekretærane

Kongen har i statsråd i dag gitt Geir Indrefjord avskil i nåde som statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Indrefjord er utnemnt på ny som statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Sigve Bolstad er utnemnt som statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Politisk rådgivar Siv Sætran er konstituert som statssekretær for landbruks- og matminister Geir Pollestad fra og med 24. oktober til og med 7. november 2023.

Statssekretær Jakob Bjelland har fått avskil i nåde som statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum, med verknad frå 1. november 2023.

 

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap)
Andreas Bjelland Eriksen (Ap) – 50 prosent stilling
Halvard Hølleland (Ap)
Kristoffer Thoner (Ap)
Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) – Konstituert frå 2. desember 2022 til og med 31. desember 2023
Erling Emil Laugsand (Sp)
Finn Henrik Thune (Ap) – Konstituert frå 11. august til og med 31. desember 2023.

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Ellen Reitan (Ap)
Jakob Bjelland (Sp) – Til 31. oktober 2023
Geir Indrefjord (Sp)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Sindre Lysø (Ap)
Kjetil Vevle (Ap)

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap)
Helge Flø Kvamsås (Ap) – Konstituert frå 31. juli til og med 13. oktober 2023

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Andreas Motzfeldt Kravik (Ap)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Kjersti Bjørnstad (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp)
Marie Lamo (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Tom Kalsås (Ap)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)
Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap)

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)
Samra Akhtar (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap)
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

For forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Even Eriksen (Ap)
Sigve Bolstad (Sp)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas Bjelland Eriksen (Ap) – 50 prosent stilling
Astrid Bergmål (Ap)

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)

For kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap)
Even Aleksander Hagen (Ap)
Erlend Kaldestad Hanstveit (Ap)

For landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp)
Wenche Westberg (Sp)
Siv Sætran (Sp) – Konstituert frå 24. oktober til og med 7. november 2023