Endringar blant statssekretærane

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kongen har i statsråd i dag utnemnt Tom Kalsås til statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Mette Gundersen har fått avskil i nåde som statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Konstitusjonen av statssekretær Andreas Bjelland Eriksen som statssekretær for olje- og energiminister Terje Aasland er forlenga til og med 30. juni 2023.

Endringane over skjer med verknad frå 4. november 2022 kl. 12.00.

 

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap)
Tale Benedikte Jordbakke (Ap)
Siri Storstein Hytten (Ap)
Anne Marie Aanerud (Sp)

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Erling Emil Laugsand (Sp)
Kjetil Vevle (Ap) – Konstituert frå og med 14. oktober til og med 4. desember 2022
Ellen Reitan (Ap) – Frå og med 5. desember 2022

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Henrik Thune (Ap) – Fråverande til og med 11. desember 2022
Erling Rimestad (Ap) – Konstituert frå og med 12. august til og med 11. desember 2022

For forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Aleksander Øren Heen (Sp)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Johan Vasara (Ap)
Jakob Bjelland (Sp)
Tom Kalsås (Ap)

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Nancy Lystad Herz (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap)
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Halvard Hølleland (Ap)
Sindre Lysø (Ap)

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Erik Sandsmark Idsøe (Sp)
Astrid Bergmål (Ap)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Amund Vik (Ap) – Permisjon frå og med 15. august til og med 15. november 2022
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas B. Eriksen (Ap) – Vikar frå og med 1. august til og med 30. juni 2023

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Kjersti Bjørnstad (Sp)