Endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser (FAT) og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).

Forslaget ble sendt på høring 31. oktober 2014 med høringsfrist 12. desember 2014. 

Forskriftsendringene innebærer en ny administrering av tollvernet for hode- og isbergsalat. Fram til nå har markedssituasjonen for isbergsalat vært  avgjørende for om og når tollen ble satt ned for begge salattypene i perioden 1. mars til og med 30. november. Generelle tollnedsettelser for hodesalat og isbergsalat skal nå administreres hver for seg. En separat vurdering vil gi et bedre tilpasset tollvern, som tar hensyn til de enkelte salatenes konkrete beskyttelsesbehov og avsetningsgrunnlag. 

Videre har departementet forskriftsfestet endringer som er vedtatt i jordbruks- og reindriftsavtalen. Det er gitt tollfritak for import av både ferdigfôr og alle typer råvarer til pelsdyrfôr.

 

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015.