Endringer i lover og forskrifter som trådte i kraft 1.1.2018

Følgende lover og forskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2018:

Landbrukseiendommer:

Til toppen