Endring i Norges Banks hovedstyre

Benedicte Schilbred Fasmer er i dag fristilt fra sitt verv som medlem i Norges Banks hovedstyre som følge av at hun tiltrer som konserndirektør for Fremtind Forsikring AS.

Finansdepartementet vil legge til rette for at et nytt medlem kan oppnevnes så snart som mulig.