Endringer i smittevernloven skal gi bedre beredskap

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å legge til rette for forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.

– Vi må sikre at vi har et oppdatert lovverk slik at vi er forberedt på å håndtere alvorlige smitteutbrudd eller andre krisesituasjoner. Vi foreslår derfor endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Regjeringen  jobber også med en egen helseberedskapsmelding som skal legges fram til høsten. Her vil vi foreslå tiltak for å ruste opp vår felles helsetjeneste og bygge en enda mer motstandsdyktig og helhetlig helseberedskap, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Under koronapandemien var tiltak som redu­serte kontakt mellom mennesker avgjørende for å hindre smittespredning i samfunnet.  Stortinget fastsatte da midlertidige forskriftshjemler om blant annet isolering og smittekarantene for covid-19. Disse har blitt forlenget flere ganger og utløper 1. juli 2023.

Ved bekjempelse av farlige epidemier eller pandemier må isolering og karantenering av smittede kunne gjennomføres svært raskt om det skal være til hjelp. Lovforslaget skal gjøre det mulig å vedta forskrifter om blant annet isolering og smittekarantene, dersom et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom skulle gi et slik behov.

Departementet foreslår også endringer i helseberedskapsloven for å ivareta forsyningssikkerheten i Norge. Lovforslaget gjør det mulig, i en beredskapssituasjon, å pålegge omlegging av drift og omsetningsrestriksjoner for markedsaktørene innenfor medisinsk utstyr.

Regjeringen har satt i gang et større arbeid med å evaluere helseberedskapen og smittevernet i Norge. Regjeringen har allerede lagt fram ny folkehelsemelding, og vil senere i 2023 legge fram en stortingsmelding om fremtidig helseberedskap. På sikt vil regjeringen foreta en helhetlig revisjon av lovverk knyttet til smittevern og helseberedskap, inkludert smittevernloven, folkehelseloven, helseberedskapsloven og andre lover.

Les lovforslaget