Prop. 127 L (2022–2023)

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten på visse vilkår. Departementet foreslår også endringer i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge. Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023. Formålet med lovforslagene i denne proposisjonen er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget