Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i Svalbardloven – tilpasning til ny kommunelov

Regjeringen foreslår at reglene i Svalbardlovens kapittel om Longyearbyen lokalstyre tilpasses den nye kommuneloven.

Det er vedtatt en ny kommunelov som skal tre i kraft dels neste høst og dels 1. januar 2020. Kommuneloven ligger til grunn for proposisjonen om endringer i Svalbardloven, som regjeringen har fremmet i dag.

– I hovedsak gjelder de samme ordningene for Longyearbyen lokalstyre som for kommunene, og dette videreføres med de foreslåtte endringene. Det er likevel noen unntak på grunn av de særlige rammebetingelsene for Longyearbyen lokalstyre, sier justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

– Det er for eksempel ikke naturlig å lovfeste «kommunalt selvstyre», men videreføre at det skal være folkestyre i Longyearbyen «innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, sier Wara videre.

Endringene i Svalbardloven vil tre i kraft samtidig med den nye kommuneloven.

Prop. 43 L (2018–2019) Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

 

Til toppen