Endringer i utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften. Endringen innebærer at det innføres en frist på tre måneder for å fremme søknad om familiegjenforening på nett for at flyktninger kan unntas fra kravet til sikret underhold. Samtidig foreslås det at underholdskravet senkes til det nivå som gjaldt frem til 9. mai 2016.

– Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at det skal innføres en frist på tre måneder for å søke familiegjenforening på nett for at en flyktning skal kunne unntas fra kravet til sikret underhold. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 859, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

I dag kan det gjøres unntak fra underholdskravet i saker om familiegjenforening når søkeren er ektefelle, samboer eller barn til en flyktning. Med mindre det skyldes forhold som ligger utenfor søkerens kontroll, må søknaden være fremmet innen ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse.

– Vi følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 851 hvor Arbeiderpartiet, SV, SP, KrF og Venstre stemte ned Høyre og FrP og ba regjeringen senke underholdskravet i familieinnvandringssaker. Flertallet ønsket at nivået skulle tilbakeføres til nivået som gjaldt frem til 9. mai 2016, da regjeringen økte kravet, sier Listhaug.

Høring og høringsmøte

Høringsfristen er satt til 8. februar 2017. Departementet inviterer også til høringsmøte i Akersgata 59 torsdag 2. februar 2017 kl. 13:00, med påmeldingsfrist 30. januar 2017.

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger

Til toppen