Energieksperter fra EU på norgesbesøk

Representanter fra EUs medlemsland kommer denne uka til Norge, for å lære mer om norsk energisektor.

I løpet to dager skal Rådets energiarbeidsgruppe se norsk energipolitikk i praksis, gjennom besøk til Troll-plattformen i Nordsjøen, teknologisenteret for CCS på Mongstad samt Sima vannkraftverk i Eidfjord. Energieffektivisering, nettutbygging og teknologiutvikling vil også være tema for besøket.

- EU er vårt viktigste eksportmarked for energi, og vi er del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen. For oss er det viktig at EU har forståelse for norske forhold når de utformer sin politikk. Besøk av denne typen kan bidra til dette, sier statssekretær statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet.

Til toppen