Energikommisjonen inviterer til innspillsmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen oppnevnte i februar Energikommisjon, som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Nå inviterer Energikommisjonen til digitalt innspillsmøte 10. mai.

Energikommisjonen er i gang med sitt arbeid, og ønsker innspill fra organisasjoner og sammenslutninger som har synspunkter på framtiden for det norske energisystemet.

— Energikommisjonen har fått et krevende oppdrag. Samtidig som det er en ekstrem situasjon i energimarkedene skal vi rette blikket framover og peke på sentrale veivalg for den langsiktige utviklingen. Vi ønsker derfor innspill på de viktigste avveiningene som må gjøres, sier Lars Sørgard, leder for Energikommisjonen.

Samtidig som det inviteres til digitalt innspillsmøte, bes det også om skriftlige innspill innen 25. mai.

Les mer på Energikommisjonens nettsider