Enighet om nye reiseavtaler i staten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Jeg er glad for at partene er enige om nye reiseavtaler i staten. Som bærekraftminister, er det spesielt gledelig for meg at disse avtalene nå også ivaretar hensynet til klima på en god måte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om nye reiseavtaler i staten. Forhandlingene har pågått på overtid etter at avtalene utløp ved årsskiftet.

Før en reise gjennomføres, skal det nå ut fra klimahensyn alltid vurderes om reisen er nødvendig. Så langt det er forenelig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen, skal reisen gjøres på den mest miljøvennlige måten. Ved bruk av egen bil skal muligheten for samkjøring undersøkes. 

– Reisemønsteret i samfunnet har endret seg. Vi har de senere årene tatt i bruk en bred variasjon av digitale møteplattformer, i et omfang vi ikke trodde var mulig, på veldig kort tid. Det er viktig at statlige virksomheter tar miljøhensyn i sin reisepolitikk og er bevisste på når det er påkrevd å gjennomføre en reise, sier Gram.

Les: Endelig protokoll reiseavtale innland

Les: Endlig protokoll reiseavtale utland

Les: Vedlegg reiseavtale utland