Enklere å klage på varer og tjenester i EU/ EØS

Dersom du ikke er fornøyd med hotellopphold eller andre tjenester og varer i EU/ EØS kan du fra 1. juli bruke klagenemnder i EU/EØS.

- Vi har et godt klagebehandlingstilbud her i Norge, og nå styrker vi norske forbrukeres rettigheter og klagebehandlingstilbud også utenfor Norge, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Gjennom Forbruker Europa her i Norge får du hjelp til å finne og kontakte riktig klagenemnd i det aktuelle landet.

Klagebehandlingen er gratis, eventuelt så må du betale en symbolsk sum. Det stilles strenge krav til nemndene når det gjelder oppfølging og behandling av en klage. Det er blant annet et krav at en sak normalt skal være avsluttet innen 90 dager. 

- Over sommeren vil nordmenn også få tilgang til en klageportal på nett som gjør det mye lettere å klage på varer og tjenester som er bestilt på nett. Dette har vi jobbet for lenge, og er det siste trinn i en større satsning på klagebehandling som gir bedre vern for forbrukerne, sier Horne.

Klageportalen gjør det enklere for norske forbrukere å klage på næringsdrivende i andre europeiske land og å finne den riktige klagenemnden i det aktuelle landet. Deretter foregår all kommunikasjon og saksbehandling over nett. Det hele skjer på norsk, gjennom et oversettelsesprogram. Næringsdrivende er forpliktet til å opplyse om denne klageportalen på sine nettsider.

 

Til toppen