Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Enklere med EUs fjerde jernbanepakke

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide, publisert i Dagsavisen, 3. juni 2021.

Vi er vant til å kunne bestille fly- og ferjereiser på tvers av landegrenser på en enkel måte – i første rekke på nett, med pc og mobil. Ville det ikke vært fint med slike kundevennlige tjenester for togreiser i Europa også?  

Svaret er selvsagt ja. For å få til dette – og for å få utvikle selve togtilbudet - mener jeg at EUs fjerde jernbanepakke er et godt virkemiddel. Det overordnede målet med pakken er å revitalisere jernbanen i Europa og gjøre den mer konkurransedyktig overfor andre transportformer.

Jeg har registrert at enkelte mener det er vanskeligere å kjøpe billett i dag enn da bare NSB kjørte i Norge, og at EUs fjerde jernbanepakke ikke vil gjøre dette noe bedre. Men det er fullt mulig å kjøpe billetter til togreiser i hele landet i Entur-appen eller på Entur.no. Det gjelder selvsagt også for turer der den reisende må bytte togselskap. Skal du fra Kristiansand til Askim, tar du Go-Aheads tog til Oslo og fortsetter med Vy til Askim. Men du kjøper bare én billett for hele reisen hos Entur.

Vi registrerer også et savn etter den tida da det gikk an å kjøpe billetter til utenlandsreiser på NSBs jernbanestasjoner. Igjen er Entur riktig adressat. Selskapet kan bistå med billettkjøp til togreiser i hele Europa. Likevel er ikke de digitale løsningene for reiseplanlegging og billettkjøp like godt utviklet for grensekryssende togreiser i Europa. Her kan fjerde jernbanepakke bidra til å sette fart på samarbeidet. Pakka innfører tekniske regler som legger til rette for bedre reiseinformasjon og muligheter for enklere billettkjøp i hele Europa. Om noen år kan vi forhåpentlig enkelt velge mellom ulike togreisealternativ mellom Oslo og Paris – for deretter å betale og laste ned billett med få tastetrykk.

Det må bli enklere å velge grønne togreiser. Med fjerde jernbanepakke får myndighetene og aktørene i jernbanesektoren drahjelp til det. Så får vi håpe at pandemien snart slipper taket, slik vi alle kan begynne å reise med tog igjen – både i Norge og utlandet.