Enoksen møtte den amerikanske forsvarsministeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

-Det er viktig at USA er godt kjent med norske områder og våre utfordringer. Norge har en unik kunnskap om nordområdene som kan bidra til å skape stabilitet i våre nærområder, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Tirsdag ettermiddag møtte han den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin i Pentagon.

Sentralt i samtalen sto sikkerhetssituasjonen i nordområdene. Norge tar nå initiativ til en sterkere samordning av alliert aktivitet i nordområdene.

- Regjeringen vil styrke vårt eget forsvar i nord. Samtidig er NATO-alliansen vår sikkerhetsgaranti. Vi ønsker amerikansk og annen alliert aktivitet i våre næromåder velkommen. Når aktiviteten øker er det behov for god koordinering og samordning for å sikre best effekt, sier Enoksen.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtte USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Pentagon.
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtte USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Pentagon. Foto: Air Force Staff Sgt. Jack Sanders, DOD

Økt russisk militær aktivitet vekker bekymring både i USA og Norge.

- Vi må forvente at Russland fortsetter utvikling og testing av nye våpensystemer i nord, sier Enoksen.

Undertegnet veikart om spesialstyrke-samarbeid

Under møtet i Pentagon undertegnet den amerikanske og norske forsvarsministeren et veikart om videreutvikling av samarbeidet mellom spesialstrykene i de to land.

- Våre spesialstyrker har stått skulder ved skulder i Afghanistan. Spesialstyrkenes relevans er økende i dagens konfliktbilde. Nå vil vi se på hvordan vi kan utvikle samarbeidet på andre områder enn i internasjonale operasjoner, sier Enoksen.

Rustningskontroll

Enoksen inviterte Austin til videre dialog om hvordan den transatlantiske alliansen kan arbeide for rustningskontroll frem mot NATO-toppmøtet i Madrid til sommeren..

- Den norske regjering har store ambisjoner knyttet til nedrustning og vi vil se etter måter å samarbeide med våre allierte. Samtidig er det viktig for meg å understreke at Norge stiller seg fullt og helt bak NATOs kjernevåpenstrategi og at ensidig nedrustning ikke er veien å gå, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.