EØS-midler til det grønne skiftet i Slovakia

Norge og Slovakia har sluttført forhandlingene om EØS-midlene for neste periode (2014-21). Slovakia er det andre landet som har fullført forhandlingene.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på skolebesøk
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på skolebesøk i Slovakia. Foto: Inger Johanne Wiese

Avtalen ble signert i Slovakias hovedstad Bratislava 28. november.

– Det legges opp til en styrking av samarbeidet med Slovakia innen klima, kulturarv og innovasjon. I avtalen ligger det vesentlige miljøelementer som kan bidra å støtte landets grønne skifte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Helgesen deltok i september på "Transition to green economy" –konferansen i Bratislava under Slovakias EU formannskap.

I forhandlingene med Slovakia er det avsatt 16 millioner euro til klima. Det betyr at om lag 30 prosent av EØS-midlene er satt av til klimasamarbeid. Samarbeidet bygger videre på det viktige arbeidet som er gjort innen skolesektoren med undervisning og konkrete prosjekter i nærmiljøet. Det vil bli pekt ut norske programpartnere for å sikre framdrift og resultater.

Kulturarven er viktig for Slovakias identitet og økonomiske utvikling. I avtalen er det satt av 17,5 millioner euro til kulturminner og kultur. Her vil Riksantikvaren være programpartner for det slovakiske kulturminneprogrammet.

Videre er det også avsatt 20 millioner euro til et innovasjonsprogram med stor vekt på grønn innovasjon som kan bidra til nye arbeidsplasser og inntektsmuligheter i landet. Her vil Innovasjon Norge være programpartner.

Les mer her: Styrker nærings- og klimasamarbeidet med Slovakia
Faktaark: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa 

Til toppen