Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-penger skal bidra til grønn omstilling i Polen

Polen mottar 165 millioner euro – drøyt 1.7 milliarder kroner - i støtte fra EØS-midlene til å satse på klima-, energi- og miljøprosjekter gjennom et eget program. Pengene skal bidra til grønn omstilling i energisektoren, som i hovedsak er basert på kull.

-Dette programmet vil gi mange nye muligheter for samarbeid mellom Norge og Polen, blant annet til å utvikle fornybar energi, sier statssekretær Mathias Fischer (V) i klima- og miljødepartementet som var tilstede under lanseringen av programmet i Warszawa denne uken.

 Pengene går til prosjekter for å fremme fornybar energi, energieffektivisering, utvikling av klimaplaner for å redusere klimagassutslipp og bedre luftkvalitet, samt styrket forvaltning av økosystemer.

 EØS-midlene er penger som Norge, Island og Lichtenstein  bidrar med for å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i EU, som kompensasjon for tilgang til EUs indre marked.  Pengene går til 15 av de mindre velstående EU-landene som en del av EØS-avtalen. EØS-midlene er bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke bilaterale relasjoner med mottakerlandene.

Klima-, energi- og miljøprogrammet er det største av alle programmene under EØS-midlene.  Polen har stort behov for å fornye og utvikle energisektoren sin.  Blant annet har landet en rekke sterkt forurensende kullkraftverk og om lag 70% av energiproduksjonen er basert på kull.

-Vi håper EØS-midlene kan bidra til klimavennlig og miljøvennlig utvikling i Polen. Det er et mål om at prosjektsamarbeidet skal redusere Polens klimautslipp med 620.000 tonn CO2 pr år og det er helt nytt at det settes slike mål, sier  Mathias Fischer, som holdt et av åpningsinnleggene under konferansen sammen med ministre fra Island og Polen.

Polens president Andrzej Duda og Islands president Gudni Th. Johannesson var også tilstede under lanseringen av det nye programmet.  Begge la vekt på den betydning samarbeidet mellom Polen, Island og Norge har for utvikling av fornybar energi, spesielt havvind og geotermisk energi.

-Konferansen var meget nyttig og gir godt grunnlag for å oppnå resultater med Polen, understreker statssekretær Fischer.