Et steg nærmere ny flyplass: Bodø lufthavn gis konsesjon

– En ny flyplass kommer til å gi et stort løft for både Bodø kommune og hele Nordlandssamfunnet. Bodø er en by i vekst, og nå har Samferdselsdepartementet vedtatt at lufthavnen skal gis konsesjon, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Avgjørelsen om at ny lufthavn i Bodø gis konsesjon ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 16. oktober 2023, og dette innebærer at Avinor AS har fått tillatelse til å bygge og drifte ny lufthavn.

– Målet med ny lufthavn i Bodø er å bidra til en positiv byutvikling og styrke den regionale utviklingen. Når flyplassen står ferdig vil innbyggerne få tilgang til en ny og moderne lufthavn som er rustet for fremtiden, sier Nygård.

Den nye lufthavnen i Bodø har en kostnadsramme på omkring 6,3 milliarder kroner. Prosjektet finansieres av staten, Avinor og lokale bidrag fra Bodø kommune.

Når konsesjon gis, avgjøres det etter en helhetsvurdering av allmenne hensyn, i tråd med luftfartsloven. Vurderingen skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.